Анкета за родителите

Анкета за родителите

Анкета за родителите

Анкетата има за цел да проучи мнението на родителите по отношение на предоставената допълнителна подкрепа на деца и ученици  със СОП от специалистите от РЦПППО - Габрово.

   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflVCfnbcJJDIE3OMTP_qV_1cLApMcpspyuBGAsiC-yTKDdvw/viewform?usp=sf_link